česká verze koukněte na náš Facebook

AKCIA ZÍSKAJ NOVÉHO ČLENA

Získajte nového člena do Rakúskeho alpského zväzu sekcie Alpenverein Edelweiss!

 

Aj v tomto roku platí pre našich stávajúcich členov súťaž, kedy pri prihlásení nového platiaceho člena, získa tento člen mapu Alpenverein alpských oblastí v mierke 1:25 000 alebo 1:50 000 podľa vlastného výberu (viď výber). Počas štyroch týždňov Vám bude zaslaná požadovaná mapa.

 

Postup:

V prípade, že ste stávajúcim členom Alpenvereinu (min. už jeden rok) a prihlásil ste nového platiaceho člena, ktorý už obdŕžal svoje členské číslo, potom prosím vyplňte nasledujúci formulár:

 

Meno
Adresa (Ulica, Mesto, PSČ, Štát)
Členské číslo
povinný údajNeplatný formát.
Vybrané AV-mapy č.
Náhradné AV-mapy č. Pokiaľ vybrané mapy nebudú skladom

Získaní členovia:

Meno nového člena
Adresa člena (Ulica, Mesto, PSČ, Štát)
E-mail
Dátum narodenia
Členské číslo člena

 

Meno nového člena
Adresa člena (Ulica, Mesto, PSČ, Štát)
E-mail
Dátum narodenia
Členské číslo člena

 

Meno nového člena
Adresa člena (Ulica, Mesto, PSČ, Štát)
E-mail
Dátum narodenia
Členské číslo člena

 

Meno nového člena
Adresa člena (Ulica, Mesto, PSČ, Štát)
E-mail
Dátum narodenia
Členské číslo člena

 

 

 

 

Nie vždy sú požadované mapy na sklade, a preto, prosím pri výbere uveďte náhradné mapy.

 

POZOR:

Nový člen nesmie byť členom Alpevereinu.
NESMIE byť ani členom inej sekcie.

a) nikdy nebol členom AV
b) bol členom AV, ale v posledných dvoch rokoch nezaplatil členské príspevky, čím bol vylúčený
c) odhlásil sa sám z AV

 

 

Zoznam prémií za získaných členov

 

Pokiaľ prihlásite jedného, dvoch, troch alebo aj štyroch členov, získate za každého prihláseného člena mapu alpských regiónov podľa vlastného výberu.

Zoznam máp nájdete (TU)

 

mapa AV

 

Pri získaní piatich nových členov máte nárok na poukážku na nákup tovaru v obchode sportler.com v hodnote 70 EUR.

 

poukaz Sportler

 

Pri získaní desiatich nových členov máte nárok na poukážku na nákup tovaru v obchode sportler.com v hodnote 160 EUR.

 

poukaz Sportler