česká verze koukněte na náš Facebook

AKCIA ZÍSKAJ NOVÉHO ČLENA

Získajte nového člena do Rakúskeho alpského zväzu sekcie Alpenverein Edelweiss!

 

Aj v tomto roku platí pre našich stávajúcich členov súťaž, kedy pri prihlásení nového platiaceho člena, získa tento člen mapu Alpenverein alpských oblastí v mierke 1:25 000 alebo 1:50 000 podľa vlastného výberu (viď výber). Počas štyroch týždňov Vám bude zaslaná požadovaná mapa.

 

Postup:

V prípade, že ste stávajúcim členom Alpenvereinu (min. už jeden rok) a prihlásil ste nového platiaceho člena, ktorý už obdŕžal svoje členské číslo, potom prosím vyplňte nasledujúci formulár:

 

Meno
Adresa (Ulica, Mesto, PSČ, Štát)
Členské číslo
povinný údajNeplatný formát.
Vybrané AV-mapy č.
Náhradné AV-mapy č. Pokiaľ vybrané mapy nebudú skladom

Získaní členovia:

Meno nového člena
Adresa člena (Ulica, Mesto, PSČ, Štát)
E-mail
Dátum narodenia
Členské číslo člena

 

Meno nového člena
Adresa člena (Ulica, Mesto, PSČ, Štát)
E-mail
Dátum narodenia
Členské číslo člena

 

Meno nového člena
Adresa člena (Ulica, Mesto, PSČ, Štát)
E-mail
Dátum narodenia
Členské číslo člena

 

Meno nového člena
Adresa člena (Ulica, Mesto, PSČ, Štát)
E-mail
Dátum narodenia
Členské číslo člena

 

 

 

 

Nie vždy sú požadované mapy na sklade, a preto, prosím pri výbere uveďte náhradné mapy.

 

POZOR:

Nový člen nesmie byť členom Alpevereinu.
NESMIE byť ani členom inej sekcie.

a) nikdy nebol členom AV
b) bol členom AV, ale v posledných dvoch rokoch nezaplatil členské príspevky, čím bol vylúčený
c) odhlásil sa sám z AV

 

 

Pokiaľ prihlásite jedného, dvoch, troch alebo aj štyroch členov, budú Vám zaslané dve, tri alebo aj štyri mapy a nákupná poukážka firmy Conrad v hodnote 15 € za každého prihláseného člena.

 

mapa AV a poukaz

 

 

 

Pri získaní piatich nových členov máte nárok na poukážku na nákup tovaru v obchode sportler.com v hodnote 60 EUR a nákupnú poukážku firmy Conrad v hodnote 25 €.

 

poukaz Sportler a Conrad


 

 

Pri získaní desiatich nových členov máte nárok na poukážku na nákup tovaru v obchode sportler.com v hodnote 140 EUR a nákupnú poukážku firmy Conrad v hodnote 25 €.

 

poukaz Sportler a Conrad