česká verze koukněte na náš Facebook

DODATOČNÉ POISTENIE

Alpenverein poistenie Premium

 

Poistenie je vhodné pre cesty:

- mimo európsky priestor, kde neplatí reciprocita na preplácanie liečebných nákladov a je vhodné navýšiť krytie liečebných nákladov z 10 000 € na 500 000 €
- nad 8 týždňov
- expedície nad 6 000 metrů

 

Aby sme vám mohli zabezpečiť poistenie, je potrebné vyplniť údaje požadované poisťovňou do Formuláre.

 

Vyplnený formulár nam zašlete emailom na: alpenverein1@edelweiss.sk

Originálne číslo pripoistenia pre danú osobu, ktoré je nutné uchovať pre prípad uplatnenia plnenia z pripoistenia, vám zašleme emailom.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle 00420 725 442 942.

 

Číslo pripoistenia je pridelené až po obdŕžaní patričnej čiastky za poistenie na účet OS Edelweiss CZ

 

 

 

Poistenie a poistné krytie

Liečebné náklady v zahraničí A) Poistné limity
1. Transport do nemocnice/Prevoz do 500.000,- €
2. Ambulantné ošetrenie
3. Hospitalizácia vo zdravotníckom zariadení
4. Transport do miesta trvalého bydliska do 100%
5.Repatriácie zosnulého do 100%

Maximálne plnenie pre body 1 - 5 v prípade neočakávaného akútneho zhoršenia existujúceho ochorenia

do 50.000,- €

 

Pátracie a záchranné akcie zahraničí A) Poistný limit
6. Náklady na pátracie a záchranné akcie v zahraničí v prípade nehody, v núdzovej situácii v horách a na mori do 25.000 €

 

 

Poistná ochrana pre liečebné náklady v zahraničí platí pre nehody vo voľnom čase a pri výkone povolania, rovnako v prípade choroby. Náklady na pátracie a záchranné akcie v zahraničí sú poistené v rámci nehôd vo voľnom čase.

 

Toto poistenie je možné uzatvoriť na 5 dní, 17 dní, 31 dní, 2 mesiace, 3 mesiace a max.4 mesiace. Poistenie musí byť uhradené pred dňom vycestovania z krajiny trvalého bydliska.

 

V prípade poistenia Svet nad 6 000 mnm musí byť poistená cesta po celý čas jej trvania, musí byť teda poistenie uhradené od začiatku cesty a nie len na dni výstupu.

 

Poistenie môže uzatvoriť iba člen Alpenverein.

Ceny

  Dĺžka poistného obdobia do Európa
E)
Svet Svet nad 6000m
N)
Jednotlivec 5 dní 12 € 20 € 400 €
  17 dní 25 € 43 €
  31 dní 36 € 54 €
  2 mesiace 74 € 111 €
650 €
  3 mesiace 125 € 200 € 900 €
  4 mesiace 180 € 288 € 1.150 €
Rodina R) 5 dní 26 € 42 € -
  17 dní 52 € 88 €
  31 dní 74 € 110 €
  2 mesiace 150 € 224 €
  3 mesiace 252 € 402 €
  4 mesiace 362 € 578 €

 

R) Rodina: až 7 spoločne cestujúcich osôb, z nich maximálne 2 dospelí - nezávisle na príbuzenských vzťahoch
E) Európa: Európa, všetky stredomorské štáty a ostrovy, Jordánsko, Madeira, Azorské ostrovy, Kanárske ostrovy a Rusko
N) Svet nad 6.000 m: U tarifu svet nad 6.000 m platí poistná ochrana aj pri viacdennom, turisticky organizovanom a oprávneným turistickým sprievodcom vedenom výstupe na hory vyššie ako 6000m. Týmto tarifou musí však byť poistená cesta po celý čas jej trvania. Pre neorganizované a neprůvodcované výstupy na hory vyššie ako 6.000 m platí poistná ochrana len pri predchádzajúcom súhlase poisťovateľa.

 

Za služby spojené s vybavením a zabezpečením tohto poistenia v poisťovni Europäische Reiseversicherung AG vo Viedni účtujeme 6 € manipulačný poplatok.

 

!!! Všeobecné podmienky nie sú rovnaké ako pri poistení v rámci členstva v Alpenvereine !!!

 

Ako ďalšiu variantu ponúkame odovzdanie kontaktov a všeobecných podmienok a člen si všetko zariadi sám.

 

V každom prípade je nutné mať na zriadenie tohto pripoistenia dostatok času tj. minimálne dva týždne pred odletom !