česká verze koukněte na náš Facebook

EURÓPSKY ZDRAVOTNÝ PREUKAZ

Uplatnenie nároku slovenských poistencov na zdravotnú starostlivosť v štátoch EÚ, krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, vo Švajčiarsku a zmluvných štátoch

 

 

V súčasnej dobe sa likvidácia úhrad za poskytnuté ambulantné alebo nemocničné ošetrenie resp. za lekárske služby v krajinách EÚ uskutočňuje v dvoch úrovniach.

 

Základnú úroveň tvorí systém verejného zdravotného poistenia, ďalšiu úroveň poistenia potom tvorí systém komerčného poistenia.(napr. poistenie v rámci členstva v Alpenvereine).


Systém verejného zdravotného poistenia - to je zákonné poistenie, ktoré v SR ponúka a zabezpečuje niekoľko zdravotných poisťovní (VšZP, Dôvera, a ďalšie). Podobný systém verejného poistenia je aj v ostatných krajinách EÚ. Zdravotné poisťovne pôsobiace na Slovensku začali od 01.01.2006 vydávať pre potreby svojich poistencov európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).


Každý občan SR, ktorý je zúčastnený i v systéme verejného poistenia v SR musí mať pri sebe pri výjazde do krajín EÚ Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) - viacej na stránkach Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


Európsky preukaz zdravotného poistenia garantuje slovenským poistencom prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti počas pobytu ( napr. za účelom dovolenky, štúdia, pracovných ciest ap.) v iných členských štátoch Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „EÚ“).


Ide o potrebnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú u zmluvných lekárov napojených na verejný systém v členskom štáte EÚ v takom rozsahu, aby sa poistenec nemusel vracať na územie Slovenskej republiky skôr, ako pôvodne zamýšľal. Nesmie však ísť o zdravotnú starostlivosť, za ktorou by slovenský poistenec zámerne vycestoval do členského štátu EÚ.


Platí všeobecné pravidlo - rozsah zdravotnej starostlivosti a výška úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je určená právnymi predpismi štátu EÚ. Pre slovenského poistenca platia rovnaké práva a povinnosti ako pre domáceho poistenca. Ak existuje za zdravotnú starostlivosť spoluúčasť, platí ju v hotovosti a v rovnakej výške aj slovenský poistenec. Ak zdravotná starostlivosť, ktorú slovenský poistenec potrebuje, nie je v danom štáte uhrádzaná z verejného systému, musí slovenský poistenec náklady zaplatiť sám.


Vzhľadom na rozličnú úroveň zdravotníckych služieb hradených z verejných systémov v členských štátoch EÚ môžeme slovenským poistencom odporučiť, aby si pred pobytom v EÚ zabezpečili nielen EPZP, ale aj komerčné cestovné poistenie. Kombinácia EPZP a komerčného cestovného poistenia zabezpečuje poistencom komplexnú poistnú ochranu pri ich dočasnom pobyte v krajinách EÚ v oblasti pokrytia zdravotných rizík. EPZP zabezpečuje úhradu zdravotníckych služieb z verejného systému podľa legislatívy štátu pobytu; komerčné poistenie zabezpečuje pokrytie nákladov na transport, sprievodcu, repatriáciu, spoluúčasť. Do tohto systému patrí aj poistenie, ktoré je súčasťou členstva v rakúskom Alpenvereinu.


Europsky preukaz zdravotneho poistenia garantuje poistencovi verejneho zdravotneho poistenia v SR pocas docasneho pobytu pristup k potrebnej zdravotnej starostlivosti v zmysle nariadeni ES c. 883/2004 a 987/2009 v statoch uvedenych TU.