česká verze koukněte na náš Facebook

PRIPOISTENIE TRVALEJ INVALIDITY

GENERALI Úrazová životnÁ renta

(platí iba kalendárny rok !!!)

 

Jedná sa o pripoistenie pre prípad nehody pri voľnočasových aktivitách s následkami invalidity (trvalá invalidita od 50%).

Toto pripoistěnie sa nevzťahuje na smrtelný úraz člena Alpenverein pri nehodě.

 

UZAVRETIE PRIPOISTENIA TRVALEJ INVALIDITY

POZOR: Dodatočné pripoistenie trvalej invalidity, na ktoré ste zvyknutí, je od 1.12.2018 možné uzatvoriť len individuálne na stránkach rakúskeho partnera Alpenvereinu.

 

Ako uzavrieť pripoistenie trvalej invalidity?
Pripravili sme pre vás návod v slovenčine, aby sme vás uľahčili vypĺňaní formulára.
Po vyplnení formulára na rakúskych stránkach uhradíte cenu za pripoistenie kartou.

 

 

 

Cena individuálneho pripoistenia:

základná sadzba 10 €
zvýšená sadzba 20 € (dvojnásobná výška plnenia)
zvýšená sadzba 30 € (trojjnásobná výška plnenia)

 

Cena rodinného pripoistenia (!!! Oplatí sa od 2 detí a viacej !!!):

základná sadzba 35 €
zvýšená sadzba 70 € (dvojnásobná výška plnenia)
zvýšená sadzba 105 € (trojjnásobná výška plnenia)

 

V rámci rodinného poistenia sú spolupoistené všetky deti do 15 rokov, žijúce v spoločnej domácnosti (vlastné, opatrované, adoptované).

 

Poistné plnenie:

a) V prípade úrazu (od trvalej invalidity 50%) obdŕža poistená osoba úrazovú doživotnú rentu:
- každý mesiac € 500 / € 1000 / € 1500 (jednonásobná / dvojnásobná / trojnásobná výška plnenia)
- doživotne

 

b) Pri úmrtí poisteného garancia výplaty úrazovej renty partnerovi / potomkom po dobu 20 rokov od úrazu. !!! Ak člen zomrie ihneď pri nehode alebo behom jedného roku od dátumu nehody na následky zranení pri nehode, potom sa podľa všeobecných podmienok vyplácanie renty neuskutoční !!!

c) Poistené deti do dovŕšených 15 rokov veku obdržia namiesto mesačnej renty jednorazovú kapitálovú výplatu € 98.000 / € 196.000 / € 294.000 (jednonásobná/dvojnásobná/trojnásobná výška plnenia).

 

Čo poistenie nezahŕňa:

Poistenie nezahŕňa napr. úrazy pri motoristických pretekoch, pri použití leteckých zariadení (rogalo, paraglajding), lietadiel (súkromných motorových lietadiel a vetroňov) a pri zoskoku padákom. Poistené ale je použitie motorových lietadiel, ktoré sú schválené pre osobnú prepravu (napr. dopravné lietadla).

 

Kto môže byť poistený?

Dôležité: Predpokladom je členstvo v Alpenvereine (ÖAV) a už zaplatené príspevky na prebiehajúci rok. Tieto podmienky sú splnené aj bez zaplatenia príspevkov v prípade, že sa jedná o členov, ktorí nie sú povinnými členmi, ako napríklad deti v rodine, a ktorí sú prihlásený v Alpenvereinu (ÖAV) a preto majú členské číslo. Pripoistenie môže byť uzatvorené s každým členom ÖAV do dovŕšenia 74 rokov života. Nepoistiteľné sú osoby, ktoré sú dlhodobo úplne práce neschopné alebo sú postihnuté ťažkou nervovou chorobou rovnako ako osoby s psychickým ochorením.

 

V prípade, že by bol pri platbe poistenia už prekročený vek 74 rokov, pristupuje poisťovňa Generali Versicherungs AG k nasledujúcemu opatreniu: Namiesto mesačnej výplaty renty bude poskytnutá jednorazová kapitálová výplata: V závislosti na výške poistenie obnáša kapitálová výplata od 50% trvalej invalidity nasledujúce sumy: jednorazová kapitálová výplata 8.900 € / 17.800 € / 26.700 € (jednonásobná / dvojnásobná / trojnásobná výška plnenia)

 

 

Zmluvný základ tvorí rámcove zmluvy dohodnute medzi Rakúskym Alpenvereinom a spoločnosťou Generali Versicherung AG, ako aj všeobecné podmienky, na ktorých je zakotvená príslušná zmluva.

 

 

 

 

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck
Tel.: +43-512-23 83 00 32
E-mail: av-service@knox.co.at

 

Generali Versicherung AG Sien
www.generali.at