česká verze koukněte na náš Facebook

BERGSTEIGER DÖRFER

Malé a príjemné horské dediny "Bergsteigerdörfer"

 

Obce zapojené v iniciatíve "Bergsteigerdörfer" sú vo svojich regiónoch priekopníkmi alpinizmu. Preto vnímajú miestni obyvatelia a ich hostia hory a chodenie po horách ako vec veľmi vysoké hodnoty. V týchto obciach si stále ešte uvedomujú nutnosť súladu medzi prírodou a človekom, a tu tiež rešpektujú prirodzené hranice prírody.

 

Placeholder image

 

Hlavnou devízou je tu: "menej, ale zato lepšie".

 

Iniciatíva "Bergsteigerdörfer" sa vracia k myšlienke Rakúskeho Alpenvereinu. Spoločne so Spolkovým ministerstvom pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie a vodné hospodárstvo boli predstavené vybrané obce a regióny z celého Rakúska, ktoré sú spojené s ľahkou letnou a zimnou turistikou.

 

 

 

Filozofia

Horolezecké dediny ("Bergsteigerdörfer") sú vzorová regionálne centrá s tradíciou udržateľnej vysokohorskej turistiky. Tieto dediny garantujú profesionálnu ponuku turistiky pre horolezcov, vykazujú vynikajúcu stav krajiny a životného prostredia a zasadzujú sa o uchovanie miestnych kultúrnych a prírodných hodnôt. Ako vysokohorská kompetentní centra sa spoliehajú na vlastnú zodpovednosť, schopnosť a suverenitu svojich hostí v horách, tak ako na ich zodpovedné správanie, ktoré má kladný vzťah k životnému prostrediu.

 

Horolezecké dediny predstavujú dovolenkové ciele pre špecifické skupiny klientov. Skupinu, ktorá hľadá pokoj a zotavenie, ale chce sa tiež pohybovať vo voľnej prírode, ktorá sa usiluje o dovolenku ďaleko od veľkých turistických centier.

 

Hlavné mota sú

podnety bez náhlenia
živosť bez hluku
blízkosť bez neúcty
pôžitok na vysokej úrovni
pohyb vlastnou silou

 

Úžitok pre obyvateľstvo

Iniciatíva horolezeckých dedín privádza na svetlo tie obce, ktoré stáli v minulých desaťročiach v tieni veľkých turistických centier. Stavia ich na profesionálnu platformu a okrem toho podporuje každú obec s individuálnym projektom k rozvoju vedomých alternatívnych druhov turistiky. Iniciatíva má prispievať k tomu, aby sa zachovali štruktúry v obciach, či už ide o obchody, lekáreň alebo poštu, aby sa znovu vybudoval silnejší dopyt po verejnej doprave a aby sa udržala pracovné miesta. Motto "od úcty k hodnotám, k vytváraniu hodnôt" pasuje k horolezeckým dedinám obzvlášť dobre. Na začiatku stojí vedomá ochrana veľkého zdroja "neopotrebované krajiny", samostatnosti a sebavedomia. A na tom sa potom v ďalších rokoch stavajú ďalšie vývojové kroky v spolupráci s alpskými zväzmi, Alpskú konvencií a obcami.

 

Kamene mozaiky Alpské konvencie

Alpská konvencia je medzinárodnoprávna zmluva alpských štátov a Európskeho spoločenstva s cieľom umožniť trvalý rozvoj v Alpách. Horolezecké dediny sú príklady prenesenie Alpské konvencie do praxe a nesú preto zodpovednosť, aby jeho protokolom a cieľom čo najlepšie zodpovedali. To sa ukazuje u podnetov pre príchody verejnými dopravnými prostriedkami, u ponuky regionálnych výrobkov partnerských podnikov horolezeckých dedín, u vedomého zaobchádzanie obyvateľstva obce s jej okolím a prirodzene úplne obzvlášť v súvislosti s ponukou vysokohorských aktivít. Ale tiež žijúci tradície, alpská história, kultúra a poľnohospodárstvo, ktoré utvárali obce oddávna, prispievajú podstatne k osobitému šarmu každého jednotlivého miesta

 

Prehľad Bergsteigerdörfer

Ginzling
Großes Walsertal
Grünau im Almtal
Hüttschlag im Großarltal
Johnsbach im Gesäuse
Lesachtal
Lunz am See
Mallnitz
Malta
Mauthen
Reichenau an der Rax Region
Sellraintal
Steinbach am Attersee
Steirische
Krakau
St. Jodok, Schmirn- und Valsertal
Tiroler Gailtal
Vent im Ötztal
Villgratental
Weißbach bei Lofer
Zell-Sele