česká verze koukněte na náš Facebook

RIEŠENIE POISTNEJ UDALOSTI

PRI NEHODE

Pokiaľ po Vás bude vyžadované aj po predložení preukazu Alpenverein ďalšie potvrdenie o Vašom členstve v Alpenvereine tj. o Vašom poistení (napr.: v neeurópskych regiónoch) kontaktujte adresy Knox Versicherungsmanagement GmbH, ktoré v prípade ich oslovenia na základe Vášho vyžiadania zašlú na Vami v cudzine udanú kontaktnú adresu potvrdenie o Vašom poistení.


Pri ambulantnom ošetrení vrátane lekárom predpísaných liečebných prostriedkov uhradí tieto výdaje za lekárske ošetrenie postihnutý člen ÖAV ošetrujúcemu lekárovi na mieste. Táto uhradená čiastka je potom poisťovňou Generali po spracovaní poistného prípadu a po odpočítaní spoluúčasti vo výške 70 € vrátena. Účet lekára musí obsahovať nasledovné údaje: meno, dátum narodenia ošetrené osoby, označenie choroby, vykonaný výkon a doba, potvrdenie o zaplatení. Účty je potrebné predložiť po podaní u správcu zdravotného poistenia najneskôr 6 mesiacov po ukončení cesty, vrátane vyjadrenia vašej zdravotnej poisťovne.


Pri zachraňovaní: Keď dostanete faktúru od záchrannej služby, nezaplaťte ju, ale pošlite faktúru vo formáte PDF spolu so správou o záchrane na náš e-mail alpenverein1@edelweiss.sk.


Pri ošetrovaní v miestnej nemocnici, prevoze zo zahraničia, prevoze vo vnútrozemí: Najprv je bezpodmienečne nutné kontaktovať Europ Assistance, tel. +43/1/253 3798, e-mail aws@alpenverein.at. Aby mohli byť poskytnuté zálohy na náklady, prípadne urobené príslušné opatrenia, je potrebné oznámiť meno, adresu, dátum narodenia a členské číslo AV. Následne bude naviazaný kontakt s príslušným ošetrujúcim lekárom a rozhodne sa o prevedení a druhu prepravy (sanitka, vlak, osobné lietadlo, sanitárne lietadlo). Konečné rozhodnutie urobí lekár Europ Assistance.


Pred kontaktovaním Europ Assistance si pripravte odpovede na tieto otázky:
- meno, priezvisko, dátum narodenia, členské číslo Alpenverein
- dátum začiatku cesty
- predpokladané ukončenie cesty
- kde došlo k úrazu/chorobe a druh úrazu/choroby
- v akom lekárskom zariadení sa ranený / chorý nachádza
- kontakt na lekárske zariadení
- meno ošetrujúceho lekára a príp. kontakt na neho
- kontakt na seba, kontakt na príbuzných


V prípade, že budete mať jazykový problém s nahlásením úrazu / choroby na Europ Assistance, kontaktujte nás na telefóne 725 442 942 a my za vás úraz / choroba nahlásime.

 

 

LIKVIDÁCIA POISTNEJ UDALOSTI

Pred nahlásením poistnej udalosti poisťovni Generali je potrebné si vyžiadať od vašej zdravotnej poisťovne potvrdenie o tom, koľko nákladov za liečenie prevezme. V Európskej únii a zmluvných štátoch platí tiež reciprocita na preplatenie liečebnej starostlivosti - viac TU.

 

V prípade faktúr / účtov za záchrannú akciu nemusíte tieto predkladať zdravotnej poisťovni, ale rovno zaslať s formulárom hlásení poistnej udalosti na firmu Knox Versicherungsmanagement GmbH. Na záchranné akcie a transporty sa reciprocita nevzťahuje.


Poistná udalosť sa nahlasuje prostredníctvom on-line formulára v nemčine alebo angličtine.
Tu nájdete on-line formulár v nemčině.
Tu nájdete on-line formulár v angličtine.


Pri nahrávaní faktúr do formulára priložte aj lekárske správy, správy z horskej služby alebo potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o uznaní/neuznaní časti nákladov na liečbu,...etc.

 

V PRÍPADE SMRTELNÉHO ÚRAZU A PREVOZU ZOSNULÉHO

Kontaktujte Europ Assistance, tel. +43/1/253 3798, e-mail aws@alpenverein.at

 

Pokiaľ budete potrebovať s likvidáciou poistnej udalosti poradiť alebo pomôcť radi Vám pomôžeme:

E-mail: alpenverein1@edelweiss.sk
Tel: +420 725 442 942