česká verze koukněte na náš Facebook

NOVINKY 2021

25.január 2021

 

Aktualizácia opatrení v súvislosti s Covid-19 (stav 25.01.2021)

 

Organizované akcie

Organizované akcie sú zakázané, čo sa vzťahuje aj na akcie Alpenverein! (§ 13)

Toto sa týka aj "plánovaných stretnutí a aktivít s cieľom telesného a duševného zocelenia a povznesenia". Tj. momentálne sa nesmú konať žiadne akcie Alpenverein! žádné akce Alpenvereinu!

 

Chaty Alpenverein

Gastronómia

Je zakázané vstupovať do vnútorných priestorov pohostinských zariadení za účelom stravovania.

So sebou

Mimo lyžiarske strediská platia všeobecné pravidlá pre stravovacie zariadenia:

 • Vyzdvihnutie smie byť vnútri aj vonku.
 • Vyzdvihnutie vopred neobjednaných pokrmov a nápojov je možné.
 • Čakanie na výdaj vo vnútorných priestoroch je tiež možné.
 • Zákaz konzumácie v pásme s obmedzením 50 m je primárne zameraný na hostí. Chatár však nesmie konzumáciu podporovať ani uľahčovať.
 • Pri vyzdvihovaní musia mať ľudia, ktorí nežijú v rovnakej domácnosti, odstup najmenej dvoch metrov a musí byť použitá maska ​​FFP2.
 • Dostupnosť: Pre výdajné miesto neplatí predpoklad dosiahnuteľnosti po verejnej komunikácii.

Ubytovanie

 • Vstup do ubytovacích zariadení za účelom nocovania je zakázaný. (§ 8)
 • Horské chaty sú ubytovacie prevádzky. (§ 8)
 • Výnimky sa vzťahujú okrem iného na profesijné dôvody.

Priestory pre zimné nocovanie na horských chatách

Za súčasného nariadenia zákazu vychádzania nie je ich využitie možné. Využitie priestorov pre zimné prenocovanie na chatách Alpenvereinu, Natrurfreunde Österreich rovnako aj Österreichischer Touristenklub je v súčasnosti možné iba v prípade núdze (niektoré priestory nie sú uzamknuté, niekde je potreba špeciálny kľúč Alpenvereinu alebo kľúč danej sekcie, ktorý si je možné pred túrou u danej sekcie vyzdvihnúť).

 

Vonkajšie horské športy

Individuálne a vonkajšie rekreačné športy iba s ľuďmi zo spoločnej domácnosti, sa životným partnerom alebo s jednotlivými najbližšími osobami.

Alpenverein šport a pohyb vonku vrelo odporúča!

 

Pokyny Asociácie rakúskych alpských spolkov (VAVÖ) na výkon vonkajších horských športov v čase Covid-19:

 

Odborníci na horské športy od Alpenvereinu (OAV) a Naturfreunde (NFO) v spolupráci a Asociáciou rakúskych alpských spolkov (VAVÖ) vypracovali pokyny, ktoré sú v súlade s nariadeniami vlády a zároveň umožňujú rozumné a radostné športovanie.

 

 • Na hory iba zdravý - Zvážte riziko infekcie pre ostatných a ťažkosti spojené so záchranou v čase korony.
 • Dodržiavať odstup- minimálne 2 m - Podľa zákona musí byť pri výkone športu dodržaná minimálna vzdialenosť dvoch metrov medzi ľuďmi, ktorí spolu nežijú v rovnakej domácnosti. Tento odstup môže byť krátkodobo porušený napr. pri poskytovaní prvej pomoci alebo isteni.
 • Horské športy iba ... - Outdoorové športy sú dovolené len s členmi rovnakej domácnosti, s životným partnerom alebo s jednotlivými blízkymi osobami.
 • Vzdať sa obvyklých rituálov - Napr. podanie si rúk, objatí, bozk na vrchole, ponúkanie pitia z vlastnej fľaše atď.
 • Dbať na hygienické pravidlá - Pravidelne si umývať alebo dezinfikovať ruky špeciálne pri použití športového vybavenia viacerými ľuďmi. Nosiť v batohu ochranu úst a nosa vrátane dezinfekcie.
 • Prvá pomoc - Prvú pomoc vykonávať podľa všeobecne známych a aktuálnych pokynov prvej pomoci a zároveň používať ochranu nosa a úst vrátane jednorazových rukavíc.
 • Spoločná jazda autom, max. 2 osoby v rade sedadiel - ri jazde osôb, ktoré nezdieľa rovnakú domácnosť, je potrebné mať ochranu FFP2. Pri ceste verejnou dopravou je potrebné používať ochranu FFP2 a dodržať odstup dvoch metrov, pokiaľ je to možné.
 • Vonkajšie športoviská - Využívaná môžu byť len pre športy, pri ktorých nedochádza k telesnému kontaktu ani pri ich výkone. Radí sa sem aj lezenie na vonkajších lezeckých stenách alebo lyžiarske túry na zjazdovkách. Dbajte miestnych pravidiel a uzáver počas úpravy zjazdoviek (ohrozenie života!).

Poznámka: Majte na zreteli, že tieto pokyny sú vydávané k určitému dátumu. Nové predpisy a poznatky môžu viesť k zmenám respektíve k potrebnej aktualizácii.

 

Prírodné lezecké oblasti (Klettergärten)

 • Lezecké oblasti sú z právneho pohľadu "cestami" nie zariadeniami. Zaistené viac dĺžkové cesty a alpské lezecké cesty sú voľne prístupné v rámci verejnej prístupnosti krajiny (les, pustatina).
 • Prirodzene platí v lezeckom športu rovnaké pravidlá ako pri horských športoch (Horské športy iba sami, s ľuďmi z rovnakej domácnosti alebo s jednou blízkou osobou).

 

Lezecké steny

Návšteva vnútorných športovísk za účelom výkonu športu je zakázaná. (§ 9 (2) Výnimka platí pre vrcholových športovcov a pre vonkajší časť týchto športových zariadení. (§ 9 (3)

 

Obchodné miesta

Vstup do obchodných miest je povolený. (Dva metre odstup a FFP2-ochrana / zákazník)

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

Aktualizácia opatrení v súvislosti s Covid-19 (stav 09.11.2020)

 

Priestory pre zimné nocovanie na horských chatách

Za súčasného nariadenia zákazu vychádzania nie je ich využitie možné. Využitie priestorov pre zimné prenocovanie na chatách Alpenvereinu, Natrurfreunde Österreich rovnako aj Österreichischer Touristenklub je v súčasnosti možné iba v prípade núdze (niektoré priestory nie sú uzamknuté, niekde je potreba špeciálny kľúč Alpenvereinu alebo kľúč danej sekcie, ktorý si je možné pred túrou u danej sekcie vyzdvihnúť).

Vonkajšie horské športy

Individuálny vonkajší rekreačný šport je dovolený. Alpenverein šport vonku vrelo odporúča!

 

Nasledujúce pravidlá musíme a chceme rešpektovať:

 • Na hory iba zdravý - Zvážte riziko infekcie pre ostatných a ťažkosti spojené so záchranou v čase korony.
 • Dodržiavať odstup- minimálne 1 m - Podľa zákona musí byť pri výkone športu dodržaná minimálna vzdialenosť jeden meter. Tento odstup môže byť krátkodobo porušený napr. pri poskytovaní prvej pomoci alebo isteni.
 • Horské športy v malých skupinách - Outdoorové športy sú dovolené v skupinkách max. 6 osôb plus deti a osoby v tejto skupine môžu byť maximálne z dvoch domácností.
 • Vzdať sa obvyklých rituálov - Napr. podanie si rúk, objatí, bozk na vrchole, ponúkanie pitia z vlastnej fľaše atď.
 • Dbať na hygienické pravidlá - Pravidelne si umývať alebo dezinfikovať ruky špeciálne pri použití športového vybavenia viacerými ľuďmi. Nosiť v batohu ochranu úst a nosa vrátane dezinfekcie.
 • Prvá pomoc - Prvú pomoc vykonávať podľa všeobecne známych a aktuálnych pokynov prvej pomoci a zároveň používať ochranu nosa a úst vrátane jednorazových rukavíc.
 • Spoločná jazda autom, max. 2 osoby v rade sedadiel - V každom rade sedadiel môžu cestovať iba dve osoby vrátane vodiča. Pri ceste verejnou dopravou je potrebné používať ochranu nosa a úst a dodržať odstup jedného metra, pokiaľ je to možné.

Lezecké steny

Návšteva vnútorných športovísk za účelom výkonu športu je zakázaná. (§ 9 (2) Výnimka platí pre vrcholových športovcov a pre vonkajšu časť týchto športových zariadení. (§9 (3)

Organizované akcie

Organizované akcie sú zakázané, čo sa vzťahuje aj na akcie Alpenvereinu! (§ 13) Dovolený je len individuálný vonkajší rekreačný šport do max. 6 osôb (plus deti) z max. dvoch domácností. Pri výkone športov nesmie dochádzať k telesnému kontaktu (okrem zaistenia bezpečnosti a pomoci). Musí byť dodržaný odstup jeden meter. (§ 13)

Gastronómia

Je zakázané vstupovať do pohostinských zariadení za účelom stravovania.(§ 7)

Ubytovanie

 • Vstup do ubytovacích zariadení za účelom nocovania je zakázaný. (§ 8)
 • Horské chaty sú ubytovacie prevádzky. (§ 8)
 • Výnimky sa vzťahujú okrem iného na profesijné dôvody.

 

--------------------------------------------------------------------

 

Aktualizácia opatrení v súvislosti s Covid-19 (stav 24.10.2020)

Tento prehľad sa snaží ucelene sprostredkovať nariadenie rakúskeho ministerstva zdravotníctva v súlade s potrebami Alpenvereinu.

 

Aktuálne nariadenie sa týka Alpenvereinu v oblastiach:

 • Organizované akcie (príjazd a priebeh)
 • Chaty Alpenvereinu (gastronómia / ubytovanie / priestory pre zimné nocovanie)
 • Horské športy (odporúčanie alpských spolkov)
 • Lezecké športy (výkon športu a odporúčania BSO)
 • Práca s mládežou
 • Kontaktné miesta (zákaznícka časť)
 • Pracovné stretnutia

Všeobecne: Predpisy týkajúce sa ochrany úst a nosa a pravidlo o odstupe sa netýka ľudí, ktorí spolu žijú v spoločnej domácnosti. Ďalej už toto nebude uvádzané.

 

Alpenverein

 

Horské chaty

Gastronómia

 • Veľkosť skupiny bola znížená na 6 osôb pre vnútorný priestor plus maximálne 6 detí, ktoré musia byť pod dohľadom. Vonku je maximálny počet 12tich osôb.
 • Maximálna otváracia doba musí byť od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa s výnimkou regionálnych prísnejších predpisov.
 • Konzumácia vnútri je povolená len v sede na mieste (§ 6 (3)).
 • Skupiny návštevníkov musia sedieť jeden meter od seba, alebo musia byť prijaté iné ochranné opatrenia (§ 6 ods. 4).
 • Pri vstupe a opustení stravovacieho zariadenia (cesta k a od vstupu do podávacieho priestoru) musia návštevníci dodržiavať vzdialenosť jedného metra od ostatných ľudí, ktorí do ich skupiny nepatrí, a nosiť priliehavú ochranu úst a nosa. (§ 6 (5, 5b)).
 • Pri kontakte so zákazníkmi musia zamestnanci nosiť priliehavú ochranu úst a nosa alebo na ich ochranu iné ochranné prostriedky (oddiel 6 (5a)).
 • Samoobsluha je možná s príslušnými opatreniami za predpokladu, že riziko infekcie možno minimalizovať pomocou zvláštnych hygienických opatrení (oddiel 6 (6).

Ubytovanie

 • Horské chaty sú "ubytovacie prevádzkarne-nocľažné" (§ 7 (2)).
 • Hostia, ak nepatria do rovnakej skupiny, musia v spoločných priestoroch dodržiavať odstup jedného metra, ak sa neprijali žiadne ďalšie opatrenia pre priestorové oddelenie (§ 7 ods. 3).
 • V spoločne prístupných uzavretých miestnostiach musia hostia a zamestnanci nosiť priliehavú ochranu úst a nosa, ak neexistujú iné vhodné opatrenia pre priestorové oddelenie (oddiel 7 ods. 3).
 • Pri nocovaní v spoločných nocľahárňach (Lager) a spoločných priestoroch musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 1,5 metra alebo musí existovať vhodné priestorové oddelenie (§ 7 ods. 4).
 • Pri vstupe do stravovacích zariadení sa s členmi "skupiny hostí" zaobchádza ako s "ľuďmi z jednej domácnosti". Táto rovnosť platí aj pre využívanie fitness a wellness oblastí (oddiel 7 (5).

 

Priestory pre zimné nocovanie na horských chatách

Používanie priestorov k zimnému nocovaniu v korona dobe (Stav: 1. október 2020)

Využitie priestorov pre zimné prenocovanie na chatách Alpenvereinu, Natrurfreunde Österreich rovnako i Österreichischer Touristenklub je v súčasnosti možné (niektoré priestory nie sú uzamknuté, niekde potrebný špeciálny kľúč Alpenvereinu alebo kľúč danej sekcie, ktorý si je možné pred túrou u danej sekcie vyzdvihnúť).

 

V zimných priestoroch chát je nutné dodržiavať stanovené pravidlá odstupu osôb a hygienické opatrenia, obvyklá kapacita priestoru môže byť významne obmedzená (pri plnom obsadení je nutný zostup príp. Zjazd do údolia - ak je to ešte možné!). Z tohto dôvodu sú zimné priestory chat určené predovšetkým pre núdzové situácie - alpské spolky apelujú na vlastnú zodpovednosť všetkých horských športovcov.

 

Upozornenie: Tieto pravidlá platia pre zimné priestory chat rakúskeho Alpenvereinu (OAV, Naturfreunde Österreich a Österreichischer Touristenklub!

 

Pred každou túrou je dôležité sa na zimné priestory chát u danej sekcie, ktorá horskú chatu vlastní, informovať!

Horské športy

Pokyny Asociácie rakúskych alpských spolkov (VAVÖ) na výkon vonkajších horských športov v čase Covid-19.

 

Odborníci na horské športy od Alpenvereinu (OAV) a Naturfreunde (NFO) v spolupráci a Asociáciou rakúskych alpských spolkov (VAVÖ) vypracovali pokyny, ktoré sú v súlade s nariadeniami vlády a zároveň umožňujú rozumné a radostné športovanie.

 

1. Na hory iba zdravý

Zvážte riziko infekcie pre ostatných a ťažkosti spojené so záchranou v čase korony.

 

2. Dodržiavať odstup - minimálne 1 m

Podľa zákona musí byť pri výkone športu dodržaná minimálna vzdialenosť jeden meter. Tento odstup môže byť krátkodobo porušený napr. pri poskytovaní prvej pomoci alebo istení.

 

3. Horské športy v malých skupinách

Outdoorové športy sú dovolené v skupinách max. 12 osôb. Paralelné skupiny bez premiešavania a s odstupom medzi sebou sú možné. Uvážte, že s pribúdajúcou veľkosťou skupiny bude zložitejšie dodržiavať odstupy.

 

4. Vzdať sa obvyklých rituálov

Napr. podanie si rúk, objatí, bozk na vrchole, ponúkanie pitia z vlastnej fľaše atď.

 

5. Dbať na hygienické pravidlá

Pravidelne si umývať alebo dezinfikovať ruky špeciálne pri použití športového vybavenia viacerými ľuďmi. Nosiť v batohu ochranu úst a nosa vrátane dezinfekcie.

 

6. Prvá pomoc

Prvú pomoc vykonávať podľa všeobecne známych a aktuálnych pokynov prvej pomoci a zároveň používať ochranu nosa a úst vrátane jednorazových rukavíc.

 

7. Spoločná jazda autom - max. 2 osoby v rade sedadiel

V každom rade sedadiel môžu byť len dve osoby vrátane vodiča. Radšej cestovať verejnou dopravou.

 

8. Dbať pravidiel na chatách

K prenocovaniu je nutná rezervácia vopred! Je nutné si vziať vlastný spací vak a obliečky na vankúš, pretože deky nebudú z hygienických dôvodov k dispozícii.

 

Upozornenie: Prosím, berte na vedomie, že tieto pokyny sú vydané k určitému dátumu a budú aktualizované v súlade s novými poznatkami alebo predpismi. Aktuálnu verziu nájdete vždy na webových stránkach alpských spolkov.

 

Lezecké steny

 • Pri vstupe do športového zariadenia (napr. Horolezecká stena) musí byť dodržaná vzdialenosť jedného metra od ostatných osôb a v uzavretých miestnostiach musí byť nosená priliehavá ochrana úst a nosa (§ 8 ods.1).
 • Povolené je krátkodobé skrátenie minimálnej vzdialenosti v súvislosti s výkonom daného športovej činnosti a tiež v prípade zaistenia bezpečnosti alebo prvej pomoci (§ 8 ods. 1a).
 • Tieto pravidlá (odstup, ochrana úst a nosa) neplatia počas výkonu športovej činnosti (§ 8 (2).
 • Vo vonkajších priestoroch je povolená maximálna veľkosť skupiny 12 osôb, pri lezení v hale maximálne 6 osôb v skupine. Paralelné skupiny, ktoré sa s ostatnými nemiešajú a dodržiavajú odstup, sú povolené (§ 8 (1).
 • Pravidlo 6ti osôb: Skupiny sú zmenšené na 6 osôb, aby na jedného učiteľa lezenie pripadlo 6 účastníkov alebo musí byť väčšia skupina rozdelená tak, aby sa jeden učiteľ staral o dve skupiny s veľkosťou max. 6-tich osôb. Zároveň musí zabezpečiť, aby sa skupiny nemiešali. Typ pre detské skupiny: skupiny sa môžu rozlišovať farbami tričiek alebo stuhami. Toto opatrenie 6 osôb v skupine sa vzťahuje aj na detské skupiny. Pri lezení rodičov s deťmi smie byť v skupine v kurze len 6 dospelých a max. 6 detí.
 • Ochrana úst a nosa: Opätovne sa zdôrazňuje, že v uzavretých priestoroch (vnútorné lezecké steny) je povinnosť nosiť ochranu nosa a úst a dodržiavať odstup 1 m. Pri samom výkone športovej činnosti platí ako doteraz odporúčanie odstupe dvoch metrov bez ochrany nosa a úst. Pokiaľ tento odstup nemôže byť dodržaný napr. z dôvodu značnej premávky, potom odporúčame nosiť ochranu nosa a úst tak pri istení tak i na bouldrovací podložke, teda ochrana nosa a úst môže byť odložená v tomto prípade len pri lezení na stene.

 

Upozornenie: Aktuální informace k výkonu sportu jsou shromažďovány u Sport Austria. Tam jsou také všechna doporučení ohledně sportu k nájdeniu.

 

FOTO ALPENVEREIN

 

ALPENVEREIN EDELWEISS SK

 

archív noviniek