česká verze koukněte na náš Facebook

NOVINKY 2020

6.máj 2020

 

Horské športy & COVID-19

Pokyny Asociácie rakúskych alpských spolkov (VAVÖ) pre horské športy v čase koronavírusu.

 

Alpenverein

Preambula

Ako horskí športovci a vyznávači outdooru sme si vedomí významu osobnej zodpovednosti, rokovania s vedomím rizika, kamarátstvo a skúseností. Neočakávane a bez predchádzajúcich skúseností sme na neurčitú dobu konfrontovaní novým, nebezpečným vírusom. Reagovať musíme rozšírením našich súčasných bezpečnostných preventívnych opatrení, aby sme minimalizovali riziko infekcie pri výkone našich športov s ľuďmi, ktorí s nami nežijú v spoločnej domácnosti.

Experti Alpenvereinu (ÖAV) a Naturfreunde (NFÖ) spoločne s Asociáciou rakúskych alpských spolkov (VAVÖ) spracovali pokyny na uplatnenie horských športov v čase koronavírusy, tak aby boli v súlade s predpismi vlády a umožňovali rozumné a radostné športovanie. Skladajú sa zo siedmich pravidiel, ktoré boli rozšírené o odporúčaní podľa jednotlivých športových smerov.

 

1. Nepodceňovať riziko

Držte sa pri podnikaní alpských výprav výrazne pod hranicou svojich vlastných schopností. Zvážte riziká a problémy spojené so záchrannými prácami poťažmo následné zaťaženie nemocníc v čase koronavírusu. Viac ako inokedy platí: Do hôr iba zdravý!

 

2. Dodržiavať odstup, min 2 m

 

2 metre je o niečo viac ako 2 dĺžky paží jedného dospelého človeka. Ak sa tento odstup vo výnimočných prípadoch nedá dodržať, použite ochranu úst a nosa. U niektorých aktivít horských športov (napr. Horské bicykle) sa môžu vyžadovať väčšie odstupy (pozri nižšie).

 

3. Horské športy iba v malých skupinách

Konkrétny počet osôb závisí na danom druhu športu. Ako horná hranica je stanovený počet 10tich osôb. Maj na pamäti, že so zväčšujúcou sa veľkosťou skupiny bude ťažšie dodržiavať odstupy! Vyvaruj sa silno frekventovaných túr a miest.

 

4. Vyhnúť sa zaužívaným / obvyklým rituálom

Napr. podanie rúk, objatia, vrcholový bozk, ponúkanie pitie atď

 

5. Nosiť pri sebe ochranu nosa a úst aj dezinfekčné prostriedky

Okrem všeobecného vybavenie pre prípad núdze pre nabudúce patrí do batohu aj ochrana nosa a úst a dezinfekčné prostriedky.

 

6. Ochrana nosa a úst pri spolujazdách

Okrem toho môžu byť prepravované v každom rade iba dve osoby vrátane vodiča. Uprednostnite príjazd verejnou hromadnou dopravou.

 

7. V prípade núdze ako vždy/h4>

Ako poskytovateľ prvej pomoci postupujte podľa bežných pokynov prvej pomoci a k ​​tomu použite ochranu nosa a úst./p>

 

 

Špecifické odporúčania pri športe

 

A) túry / turistika / skialpinizmus / snežnice

- Držať sa základných pravidiel.

 

B) Športové lezenie (lezecké oblasti) & vonkajšie boulderování

1. Držať sa základných pravidiel.

2. Pravidelne si dezinfikovať ruky.

3. Lano pri zavesovanie nedávajte do úst.

4. Používajte vlastné vybavenie: expresky, istiace pomôcky, lano.

5. Kontrola partnera s odstupom: Partneri sa vzájomne vyzívajú ku kontrole uzlov, karabín, istiacich pomôcok, sedacích úväzkov a vedome sa pri tom pozorujú.

6. Dávanie záchrany prvolezca s ochranou úst a nosa a následná dezinfekcia rúk.

 

C) Zaistené cesty

1. Držať sa základných pravidiel.

2. Vzdajte sa cesty, ak je už viac ľudí na ceste a dajú sa predpokladať zápchy.

3. Ohľaduplnosť a čakania pri nástupe.

4. Rýchlosť zvoľte tak, aby bol zachovaný dostatočný odstup od osoby vpredu.

5. Predchádzajte iné osoby len vtedy, ak môže byť zachované pravidlo pre zachovanie odstupu a nie je potreba zaistenia (napr. skalná polica).

6. Po vylezení cesty opustite urýchlene priestor výstupu / výlezu.

7. Zaistenou cestu nelezte v protismere.

8. Používajte rukavice určené na zaistené cesty.

 

D) viacdĺžkové lezenie / alpské lezenie / vysokohorské túry

1. Držať sa základných pravidiel.

2. Maximálne dve osoby na istiacim stanovišti.

3. Kontrola partnera s odstupom: Partneri sa vzájomne vyzívajú ku kontrole uzlov, karabín, istiacich pomôcok, sedacích úväzkov a vedome sa pri tom pozorujú.

4. Dezinfikovať si ruky pred a po lezecké túre.

 

E) Horské bicykle / výlety na bicykli

1. Držať sa základných pravidiel.

2. Vyššie rýchlosti vyžadujú väčšiu odstupy pri jazde za sebou: 5 m pri jazde hore, 20m pri jazde dolu a na rovine.

3. Ak predbiehate, tak rýchlo a len ak môže byť dodržaný odstup zo strany 2m.

 

 

Poznámka: Majte na pamäti, že tieto pokyny majú dátum. Nové okolnosti a znalosti si môžu vyžiadať zmeny alebo aktualizácie. Aktuálnu verziu nájdete vždy na našich webových stránkach alebo v origináli na www.alpenverein.at.

 

TEXT PRELOŽILA HANA VESELÁ, FOTO ALPENVEREIN

 

ALPENVEREIN EDELWEISS SK

 

archív noviniek