česká verze koukněte na náš Facebook

ČLENSTVO V ALPENVEREIN

Členské príspevky Alpenverein na rok 2017:

 

vstupný poplatok pre nových členov: 0 €

vystavenie a zaslanie duplikátu členskej karty: 0 €

 

SKUPINA A: 61 €
- dospelý človek vo vekovej skupine 26-60 rokov

 

SKUPINA B: 47 €
- zvýhodnené členstvo pre: partnerov členov rovnakej sekcie zo skupiny A (partneri musia mať rovnaké miesto trvalého pobytu), seniorov od 61 rokov, juniorov od 19-25 rokov, študentov do 27 rokov (Je nutné doložiť dokladom!), vdovy po členovi Alpenverein z rovnakej sekcie, telesne postihnutých, min.70%

 

SKUPINA C: 25 €
- deti/mládež do 18 rokov

 

RODINNÝ PRÍSPEVOK (OD 1 DIEŤAŤA):
a) rodičia s nezaopatrenými deťmi do 18 resp. 27 rokov: 61+47 = 108 €
(u študentov – je nutné doložiť dokladom)
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK PLATIA LEN RODIČIA (ČLENSTVO A+B), DETI SÚ ZADARMO (obaja rodičia musia byť v rovnakej sekcii)

b) samostatne žijúci rodič + deti do 18 resp. 27 rokov: (u studentů) 61 €
(u študentov – je nutné doložiť dokladom)
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK PLATIA LEN RODIČ (ČLENSTVO A), DETI SÚ ZADARMO

Tento príspevok už obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určité obmedzenia viď Všeobecné podmienky).

 

 

Ponuka poisťovně Generali, partnera rakúského zväzu ALPENVEREIN:

PRIPOISTENIE TRVALEJ INVALIDITY

V prípade úrazu pri voľnočasových aktivitách (od trvalej invalidity 50%) obdŕža poistená osoba úrazovú doživotnú rentu:
- každý mesiac 450 €
- doživotne

 

Cena individuálneho pripoistenia:
základná sadzba 10,50 €
zvýšená sadzba 21 € (dvojnásobná výška plnenia)
zvýšená sadzba 31,50 € (trojjnásobná výška plnenia)

 

Cena rodinného pripoistenia (!!! Oplatí sa od 2 detí a viacej !!!):
základná sadzba 38,60 €
zvýšená sadzba 77,20 € (dvojnásobná výška plnenia)
zvýšená sadzba 115,80 € (trojjnásobná výška plnenia)

 

Viac informácií na Pripoistenie trvalej invalidity